Willy Vanderzeypen

29/05/2013

De Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Geplaatst onder: mariologie — Willy Vanderzeypen @ 12:07

Voor mijn volledige bibliografie doorrollen tot onderaan.  Dank u !

De Onbevlekte Ontvangenis van Maria… door haar ouders

Willy Vanderzeypen - mei 2013 

Bijna duizend jaar lang heeft een bijzonder theologisch vraagstuk gezorgd voor heftige debatten in roomse kring. Daarbij bezon men zich over de conceptie van de Maagd Maria als embryo door haar ouders. Was die conceptie bevlekt of niet? Zowat alle geleerden en vele pausen spraken zich uit over deze vrome zaak, maar allesbehalve eensgezind. Bernardus van Clairvaux gaf eveneens zijn mening en dat kostte hem een zwarte legende. Aan de middeleeuwse universiteiten werd hierover stevig getwist. Kerkelijke concilies wisten niet goed welk standpunt in te nemen. Op dezelfde marktplaats stonden predikheren en minderbroeders over deze zaak het tegenovergestelde te prediken voor het volk.

Dit prangende theologische vraagstuk over de conceptie van Maria is tevens onlosmakelijk verbonden met die andere en meer bekende van de geïncarneerde Christus door de op dat ogenblik volwassen Maria, zonder enige tussenkomst van een man. Beide concepties, de hare en de Zijne, worden zeer dikwijls met elkaar verward, ook vandaag. 

Vanuit een eerder vroom volksfeest met oosterse en apocriefe inspiratie werd de idee van de onbevlekte ontvangenis van Maria door haar moeder Anna in de 19de eeuw door de paus vastgelegd in een dogma. Dat gebeurde na veel gepalaver en uitsluitend in het Westen waarbij de vroege middeleeuwse scholastiek dit idee zelfs als ketters bepaalde.

Ook de aan Rome ongehoorzame christenen, van de naamloze bewegingen die men vandaag “katharismen” noemt, namen in de 12de en 13de eeuw deel aan deze discussie. Hun denkers ontwikkelden wel degelijk een eigen en originele mariologie. Het specifieke vraagstuk over de conceptie van Maria losten de katharen op door haar als een louter spiritueel wezen te zien. Zij is een engel, net zoals nadien de haar door God gezonden engel en boodschapper Jezus. De kathaarse theologie ontkende inderdaad “de menswording in vlees” van Christus, of de materiële echtheid van zijn menselijke lichaam, hetgeen men ‘docetisme’ noemt.  En zij deden dat ook consequent met Maria. Bovendien kenden de katharen geen heiligencultus van wie dan ook.

Het volledige artikel kan u inzien door hieronder op  (meer…) te klikken. 

(meer…)

16/02/2011

GUILHEM GARNERS VAN LANTA, ossendrijver, kathaarse agent en sergeant te Montségur

Geplaatst onder: Montségur — Willy Vanderzeypen @ 10:30

GUILHEM GARNERS van LANTA

ossendrijver, kathaarse agent en sergeant te Montségur

- Voor Johan Verweirder -

Guilhem Garners van Lanta is een eenvoudige ossendrijver in een grote boerderij op het platteland van Toulouse. Gedurende vele jaren en in extreme omstandigheden beschermt hij dagelijks kathaarse vrouwen die zich moeten verbergen voor de ketterjagers van de inquisitie. In de zomer van 1243 moet de man echter zijn geboortestreek verlaten en trekt naar het nog steeds vrije versterkte dorp (castrum) van Montségur, ondanks het beginnende beleg daarvan door de kruisvaarders. Hij wordt sergeant in de troep van de militaire verdedigers onder het commando van Peire Roger de Jonge van Mirepoix, net zoals een andere streekgenoot van hem, Imbert van Salles. Maar bij de overgave van het kathaarse castrum in 1244 is de keuze van beide sergeanten niet dezelfde…

Guilhem werd nooit door de inquisitie gearresteerd en bijgevolg bestaat er ook geen verklaring van hem voor de rechtbank. Toch is hij één van de weinige personages uit die periode waarvan de documentatie voldoende rijk is om alsnog veertien jaar van zijn leven te kunnen beschrijven. Zijn avonturen sluiten bijna naadloos aan bij de belevenissen van zijn belangrijkste beschermelinge, de bonne femme Arnolda van Lamothe. Van haar kunnen we in het archief van de Nationale Bibliotheek van Parijs wel een getuigenis inkijken, en wat voor één!

De boer moet indruk hebben gemaakt op zijn tijdgenoten want talrijk zijn de getuigen die voor de rechtbank spreken over zijn gevaarlijke clandestiene handelingen. We vinden ze vooral in volume 23 van het Fonds Doat. In de procesverbalen noteren de middeleeuwse klerken zijn naam als: Willelmus Garneriis of Garners, en ook de Lantario of de Lantaresio. Het is dus even uitkijken wanneer we de documenten uitkammen op zoek naar deze man.

Het volledige artikel kan u inkijken door hieronder op (meer…) te klikken 

(meer…)

25/02/2008

De tempeliers van de Roussillon: Mas Déu

Geplaatst onder: De tempeliers van de Roussillon: Mas Déu — Willy Vanderzeypen @ 19:15

De tempeliers van de Roussillon :

HET DROOGLEGGEN VAN DE VIJVERS ROND MAS DEU

Willy Vanderzeypen - 2008

In de middeleeuwen was de vlakte rond Perpignan een gebied met talrijke lagunes, vijvers en moerassen. In vele oorkonden worden dorpen vermeld met in hun nabijheid één of meerdere grote plassen zoals Banyuls-dels-Aspres, Mailloles, Ponteilla en Bages. Belangrijke lagunes lagen op het grondgebied van Nyls. Buiten wat vis brachten ze niets op of waren zelfs een hinder voor de bevolking door de muggenplagen.

Tegen het einde van de 12de eeuw begon men langzamerhand deze waterzieke terreinen tussen de twee rivieren Tech en Têt droog te leggen. Zo verdween rond 1170 een eerste vijver ten noorden van Perpignan. De opdrachtgever was de laatste graaf van de Roussillon (comtat de Rosello), Girard II.

Met historische zekerheid weten we dat een aantal andere werken werden uitgevoerd in opdracht van de tempeliers. Die hadden zich vijftig jaar eerder in de streek gevestigd en werden met open armen ontvangen hetgeen bewezen wordt door de overvloed van schenkingen.  Tussen 1180 en 1190 liet de orde volgende vijvers droogleggen : de vijver van Caraitg te Ponteilla, de vijver Sabadell te Nyls en de vijvers van Bages en Bajoles. De impuls daartoe kwam vanuit de hoofdcommanderij van Mas Déu, gelegen op een lage heuvel in de buurt van Trouillas, en gesticht in 1138. Na verloop van tijd was dit één van de belangrijkste werkgevers in de streek.

Het volledige artikel kan u inkijken door hieronder op (meer…) te klikken 

(meer…)

03/01/2008

Documenten van het proces der tempeliers

Geplaatst onder: Documenten proces tempeliers — Willy Vanderzeypen @ 13:11

HISTORISCHE DOCUMENTEN

VAN HET PROCES TEGEN DE TEMPELIERS

Yves Van Buyten & Willy Vanderzeypen - 2003/4

Tijdens de voorbereiding van ons boek “De Tempeliers, de huurlingen van de paus‘ hebben wij meer documenten van het proces in het Nederlands vertaald dan degene die uiteindelijk in het boek werden gepubliceerd.  Die vindt u in deze rubriek terug.  Het zijn:

1. Het memorandum van Jacques de Molay, grootmeester van de tempeliers, aan paus Clemens V waarin hij het fusievoorstel tussen de orde van de tempel en van het hospitaal afwijst (1306).

2. De vragen van de Franse koning Filips de Schone aan de universitaire theologen van Parijs in verband met zijn rechten als koning in het proces tegen de tempeliers en hun mening over de schuld van de tempeliers (begin 1308).

3. Het antwoord van de universitaire theologen op de vragen gesteld in (2) (25 maart 1308).

4. Een anoniem advies waarvan de auteur advocaat Pierre Dubois was, een heftige verdediger van de voorrang van de koninklijke macht op die van de paus (begin 1308).

5. Het pamflet: Een vermaning van het volk aan de paus, eveneens geschreven door Pierre Dubois (1308).

6. Eerste redevoering van de legist Guillaume de Plaisians te Poitiers voor de paus (29 mei 1308).

7. Tweede redevoering van Guillaume Plaisians te Poitiers voor de paus. (14 juni 1308). Plaisians is de vertrouwensman van Guillaume de Nogaret, de eerste Franse politicus die beroep deed op de publieke opinie, volksvergaderingen organiseerde, pamfletten liet uitdelen en petitiecampagnes opzette. Nogaret is de grote man achter het dossier tegen de tempeliers en diende de koning met een diepe toewijding en een totaal gebrek aan scrupules.

Het volledige artikel kan u inkijken door hieronder op (meer…) te klikken. 

(meer…)

01/01/2008

Het kathaarse netwerk van Pradelles

Geplaatst onder: Het kathaarse netwerk van Pradelles — Willy Vanderzeypen @ 20:04

Het kathaarse netwerk van Pradelles

1220-1244

Willy Vanderzeypen - 2007

 

Pradelles-Cabardès is een dorp in het hart van de Montagne Noire, gelegen op duizend meter hoogte, ten noorden van Carcassonne. Tijdens ons verblijf waren we nieuwsgierig naar de geschiedenis van de plaats in de kathaarse periode. We vonden in feite veel meer dan we hadden verwacht, namelijk de aanwezigheid en de werking van een actief kathaars netwerk. We zijn dan in de eerste helft van de 13de eeuw en weten dat allemaal uit een lange verklaring voor de Inquisitie van een dorpsbewoner, Pierre Daydé van Pradelles. Hij was niet een eenvoudige gelovige maar vele jaren lang één van de trouwste agenten van de Bons Hommes. De Inquisitie wilde daar natuurlijk meer over weten en Pierre Daydé werd opgeroepen. Op 8 februari 1244 verscheen hij ‘vrijwillig’ voor de dominicaanse inquisiteurs, Ferrer en Durand. Hij legde een lange verklaring af, boordevol informatie over de clandestiene kathaarse kerk in de omgeving van de Pic de Nore.

In 2007 hebben we deze Latijnse verklaring in het Nederlands vertaald en vervolgens in groep onderzocht. Op die manier hebben we dat clandestiene netwerk van de bons hommes en bonnes femmes zo nauwkeurig mogelijk proberen op te sporen. Historisch detectivewerk, en dat is het ook, maar dan wel aan de hand van eigentijdse bronnen. De feiten en vernoemde namen in de verklaring van Pierre Daydé hebben we tevens vergeleken met de algemeen gekende context en andere verklaringen. Want dergelijke tekst is voor het onderzoek bij eerste oogopslag slechts een ruwe diamant die pas begint te schitteren wanneer het door de onderzoeker bewerkt en geslepen wordt.

(meer…)

30/12/2007

De vloek van Jacques de Molay

Geplaatst onder: Proces tempeliers (1307-1314) — Willy Vanderzeypen @ 13:03

De vloek van Jacques de Molay

de laatste grootmeester van de historische tempeliers

Willy Vanderzeypen - december 2007

 

Alle veelbesproken figuren uit onze geschiedenis met een dramatische levensloop krijgen na verloop van tijd twee profielen, namelijk een historische en een mythische. Dat is ook het geval bij Jacques de Molay, de laatste grootmeester van de orde van de historische tempeliers (1120-1312). Vooral de periode tussen 1307, toen de tempeliers van Frankrijk werden gearresteerd op beschuldiging van ketterij, en 1314, toen Molay te Parijs werd verbrand, heeft veel inkt doen vloeien. In dit artikel proberen we aan de hand van middeleeuwse bronnen het historische profiel van Molay te bepalen om vervolgens een reconstructie uit te voeren van de laatste momenten van zijn leven. Want hoe zit dat nu met zijn fameuze vloek vanop de brandstapel die aanleiding heeft geven tot vele boeken en filmen over les rois maudits, waarbij we vooral denken aan het werk van Marcel Druon.

(meer…)

23/12/2007

Verschenen publicaties van Willy Vanderzeypen

Geplaatst onder: bibliografie — Willy Vanderzeypen @ 13:35

Onafhankelijk onderzoeker, auteur en conferencier, permanent werkend als plaatselijke gids in Zuid-Frankrijk sinds 1998. Departementen: Aude, Tarn, Ariège, Haute-Garonne, Aveyron, l’Hérault

 Erelid  ‘Studiecentrum Als Catars’ (S.A.C. Brussel) - Publicist : www.katharen.be (webmaster Marc Bogaerts) en SAC-e-Magazine

Lid ‘Familiares de Dunis’ (Abdijmuseum Koksijde) - Lid ‘CIRCAED‘ (Toulouse) - ex-Lid ‘Ass. Archéo. de Villarzel-Cabardès’ - Lid AEC/René Nelli (Carcassonne)

Sinds 2003: medeauteur van YVES VAN BUYTEN  

Oprichter van SociuS Edities - Castelnaudary (F) (erkend door MONUM FRANCE) - Pellenberg (B) - Tilburg (NL) (vanaf 2008)

Mede-oprichter en redacteur van het participatieve onafhankelijke tijdschrift:  BENESTUDIUM e-Journaal (vanaf 2014) : www.benestudium.com

 

________

ONDERZOEKSVELD:

Hoofdperiode: de centrale middeleeuwen (11de-12de-13de eeuw).  Andere: laat-antieke periode (1e->5e eeuw), vroege middeleeuwen, volle en late middeleeuwen, renaissance en Verlichting

Geografisch gebied: Europa + Klein-Azië + Noord-Afrika

Thema’s:

 

• katharen, waldenzen, humiliaten, andere middeleeuwse ketterijen (tanchelmisten)• historische orde der tempeliers • middeleeuwse graalliteratuur • cisterciënzers (Bernardus van Clairvaux) • norbertijnen (Norbertus van Gennep/Xanten) • antieke heresiologie en gnostiek • filosofie/theologie

Studies : Origenes van Alexandrië, Tanchelm van Antwerpen, Thomas van Aquino, Ramon Lull, Maarten Luther, Johannes Calvijn, Marsilio Ficino, Bellarminus, Bruno, Galilei, Michel de Montaigne, Baruch Spinoza, Nietzsche.

Methodologie:  historisch-wetenschappelijk. Ad fontes (intern/extern) + input archeologie en iconografie

NOTA: Deze blog is uitsluitend informatief en wordt niet interactief beheerd. Bijgevolg heeft het stellen van vragen geen zin. Het afdrukken van de teksten is wel mogelijk en gratis, en kan door te klikken op de drie horizontale streepjes rechts bovenaan het scherm!

Zonder steunende studievrienden staat een onderzoeker voor een brede stroom zonder stepping stones… Hij bereikt dan nooit de overzijde.”

In FRANKRIJK:  Nicolas Gouzy,  Charles Peytavie,  Gwendoline Hancke,  Anne Brenon, Jean-Louis Gasc, wijlen Jean Duvernoy,   Pilar Jimenez, Jean-Paul Calvet, Fabrice Chambon, Anne Mie Tacq, Richard Pigelet, Tristan Bergerot, Gisèle Sabatier.  In BELGIE:  wijlen Raymond Doms,  Jan Van Hoof,  Yves Van Buyten,  Marc Bogaerts,  Michel Gybels,  Raoul Bauer,  Mieke Felix,  Rik Geivers,  Raf de Keyser,  Jeroen De Ploige, Theo Venckeleer, Pieter Dewever,  Dominique Trachet, Chris Cordemans, wijlen Eduard Van Ermen, Johan Verweirder, Vincent de Cort, Luc De Vos, John Heuzel, André De Schutter, Daniel en Magda Degryse, Nadine Nijs, Guido Coppens, Wilfried Detobel, Vincent Eeckhout, Herman Bonne.   In  NEDERLAND: Annine van der Meer, Ankie Nolen,  Bram Moerland,  Dick van Niekerk,  Jaap van Moolenbroek, John van Schaik, Charles en Ans Rutten, Ruud Hermans, Johan van der Cammen, Cees van der Mast, Anne en Jan Pieter de Kok. In DUITSLAND: Michael Weis, Daniela Mueller.

Met geschiedenis mag men niet zomaar doen wat men wil.” (Uitspraak van Theo Venckeleer)

________

A L L E     P U B L I C A T I E S  vanaf  2003  tot  2018

werken solo of in collectief

( laatste actualisatie : januari 2019 )

 

I. IN BOEKVORM (steeds als medeauteur van Yves Van Buyten, behalve de titelLuther)

Y. Van Buyten & W. Vanderzeypen,  “KATHAREN IN EUROPA, een reis doorheen het katharisme”  1e druk Aqua Fortis 2004 (221 p.), 3e geactual. druk Synthese (238 p.), 2006.  UITGEPUT.

,  “DE TEMPELIERS, huurlingen van de paus”  1e druk Aqua Fortis 2005 (316 p.), 2de druk Synthese & Aqua Fortis 2006. BESCHIKBAAR ISBN: 9059040457 (€ 22,-). Te verkrijgen bij Ed. SociuS zonder portkosten.

,  “DE GRAALMYTHE, van Chrétien de Troyes tot Dan Brown”  1e druk Synthese, 2006 (106 p.), 2e druk Synthese, 2007.  UITGEPUT.

,  ”BERNARDUS VAN CLAIRVAUX, van monnik tot ketterjager”  SociuS, 2008 (303 p.) BESCHIKBAAR. ISBN: 978-90-902322-32 (€ 22,-). Te verkrijgen bij elke Standaard Boekhandel.

,  “KATHAREN IN EUROPA, Kruistochten en Inquisitie, 1209-2009″  SociuS, 2009, (319 p.), 2de druk 2010. BESCHIKBAAR. ISBN: 978-90-590403-66 (€ 19,95). Te verkrijgen bij elke Standaard Boekhandel.

,  “HET VERHAAL VAN DE GRAAL, symboliek, propaganda en mythen”  SociuS, 2011 (192 p.) BESCHIKBAAR ISBN: 978-29-538666-05 (€ 18,-). Te  verkrijgen bij elke Standaard Boekhandel.

, “RIDDERKONINGEN STRIJDEN OM EUROPA. De slag van Muret (1213). De slag van Bouvines (1214) SociuS, 2013 (304 p.) BESCHIKBAAR. ISBN: 978-29-538666-12 (€ 19,95). Te verkrijgen bij elke Standaard Boekhandel.

W. J. F. Vanderzeypen, “LUTHER, de Wittenbergse reformatie” , SociuS, 2017 (187 p.) BESCHIKBAAR. ISBN: 978-29-538666-29 (€ 19). Te verkrijgen bij elke Standaard Boekhandel.

Covers van nog te verkrijgen titels: zie http://www.sociusboeken.wordpress.com/

II. ARTIKELS

• A. ARTIKELS OP PAPIER (nota: de artikels verschenen in BeNestudium e-Journaal zijn alléén opgenomen bij:  B. Elektronisch, ook al bestaan die op de gedrukte versie)

[ Katharisme, een stand van zaken ], p.5-14, in Kathaarse Kronieken 5, Studiecentrum Als Catars, Brussel, 2005

[ Kathaarse rituelen, Dublin ], p.15-47, in Kathaarse Kronieken 5, SAC, Brussel, 2005

[ De kasteelburcht van Montmaur ], p.21-23, in Kathaarse Kronieken 10, SAC, Brussel, 2007

[ De kathaarse periode van Montmaur ], p.24-29, in Kathaarse Kronieken 10,  SAC, Brussel, 2007

[ Katharen en tempeliers, vriend of vijand ], medeauteur Yves Van Buyten, p.6-15 in BRES 239, 2006

[ Wat is katharisme ? ], p.2-3, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ Het kathaarse geloof ], p.4-6, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ Het kathaarse ritueel van Dublin ], p.7-17, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ Het mysterieuze castrum van Roquefort ], p.18-29, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ Guillaume de Tudèle en het ‘Chanson], p.30-32, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ Waarom een kruistocht tegen christenen ? ], p.33-36, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ De theologische erfenis van de katharen ], p.37-39, in Colloquiumboek Leuven, 2003.

[ De waldenzen ], p.40-60, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ De achillespees van Montségur ], p.61-67, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ In het spoor van de ketters van God ],  p. 78-83, in ZANADU Zomerspecial (dir. Dominique Trachet), 2006

[ Het Italiaanse katharisme ], p. 45-52, in ACTA Colloquium Mortsel 2007, SAC, Brussel 2008

[ Narbonne tijdens de kathaarse periode en kruistochten ], p. 46-70, in Acta Colloquium Mortsel 2009 (= Kathaarse Kroniek 17, De kruistochten tegen de albigenzen), SAC, Brussel, 2009

[ De kathaarse geschriften van Lyon en Firenze. Ontdekking, datering, productionele context, transcriptie en vertaling ], in Kathaarse Kroniek Studia 21 (57 p.), SAC, Brussel, 2010

[ De verhandeling over de katharen en de armen van Lyon (Summa de Catharis et Pauperibus de Lugduno) door Rainerius Sacconi (1250), ex-kathaar en inquisiteur ], in Kathaarse Kroniek Studia 23 (58p.), SAC, Brussel, 2011

[ Het graalchristendom: The making of Arthur ], medeauteur  Yves Van Buyten, p. 16-27, in BRES 270, 2011

• B. ARTIKELS ELEKTRONISCH VERSCHENEN

Nota: van onderstaande artikels, die verschenen zijn in het elektronische e-Magazine van S.A.C. Brussel, vindt u een abstract op de website http://www.katharen.be/ (klik op de homepagina links op de knop e-Magazines, gerangschikt per jaargang).

(tip 1) bij de webmaster van het S.A.C. (Marc Bogaerts) kan men gratis één proefnummer van de e-Magazines aanvragen.

(tip 2)  Van de vijf reeds verschenen nummers  van BENESTUDIUM e-Journaal kan men de titels en abstracten bekijken op http://www.benestudium.com/

Historische documenten van het proces van de tempeliers ],  uitsluitend verschenen op deze blog, 2003/4

[ De waldenzen ], Deel-1,  p.4-15, in e-Magazine 1, SAC, Brussel, 2005. Deel-2,  p.39-51, in e-Mag. 2, SAC, Brussel, 2005. Deel-  p.  23->35 , in e-Mag. 3, SAC, Brussel, 2005

[ De slag van Castelnaudary (herfst 1211) ], p.21-31 , in e-Magazine 4, SAC, Brussel, 2006

[ Albi : Het proces van Bernard de Castanet ], p.11-20, in e-Magazine 6, SAC, Brussel, 2007

[ Het fonds Doat en de abdij van Villelongue ], p.  7-15 , in e-Magazine 7, SAC, Brussel, 2007

[ De oorkonde van Niquinta (1167), eenvoudiger dan men denkt ], p. 22-27, in e-Magazine 9, SAC, Brussel, 2007/8

De ridders van Albedun (Le Bézu) 1064-1594 ], medeauteurs: Gerda Vancayzeele en Yves Van Buyten, 11 p. PDF op www.katharen.be (Teksten->Studies), 2006

De vloek van Jacques de Molay, de laatste grootmeester van de historische tempeliers ], op deze blog, 2007

[ De tempeliers van de Roussillon: het droogleggen van de vijvers rond Mas Deu  ], uitsluitend verschenen op deze blog, 2008

[ Het begin van de kruistocht tegen de Albigenzen en de visie van de Catalaanse kroniekschrijvers ], p. 14-20 in e-Magazine 10, SAC, Brussel, 2008

[ Het castrum van Cabaret (Lastours) ], medeauteur Gerda Vancayzeele, www.katharen.be (Archeologie), 2008

[ Consolamenta toegediend door kathaarse vrouwen ], p. 9-12 in e-Magazine 11, SAC, Brussel, 2008

[ Koenraad van Marburg ]   p. 52-62 in e-Magazine 11, SAC, Brussel, 2008

[ Het castrum van Saissac in de Aude ], medeauteur Gerda Vancayzeele, www.katharen.be (Archeologie), 2008

[ Het dubbele verleden van Fanjeaux ], p. 17-23, in e-Magazine 12, SAC, Brussel, 2008

[ Colloquium van Baziège 2008 (verslag) ], p. 26-28, in e-Magazine 12, SAC, Brussel, 2008

[ De middeleeuwse begijnse bewegingen in de Lage Landen, Duitsland en Noord-Frankrijk ], p. 43-55, in e-Magazine 12, SAC, Brussel, 2008

[ De vergeten kruistocht in de Bas-Quercy ], medeauteur Yves Van Buyten,  p. 37-40, in e-Magazine 13, SAC, Brussel, 2009

[ De exodus van de Occitaanse katharen naar Italië en de schat van Montségur ]   p. 10-20, in e-Magazine 14, SAC, Brussel, 2009

[ Het vragenhoekje van Guilhem (I) ]   p. 61-67, in e-Magazine 14, SAC, Brussel, 2009

[ Het castrum van Penne d’Albigeois ], medeauteur Gerda Vancayzeele, www.katharen.be (Archeologie), 2009

[ De gemeenschap van kathaarse gelovigen te Arques (1300-1305) ], p. 9-17, in e-Magazine 15, SAC, Brussel, 2009

[ De humiliaten ], p. 32-38, in e-Magazine 15, SAC, Brussel, 2009

[ Sylvester en de Schenking van Constantijn. De mening hierover van de katharen, de waldenzen en  Dante ], medeauteur Yves Van Buyten, p. 45-55, in e-Magazine 15, SAC, Brussel, 2009

[ Ellenhard van Utrecht (1107-1111) of de moord die er geen was ], p. 6-16, in e-Magazine 16, SAC, Brussel, 2010

[ Het kathaarse consolament der stervenden ], p. 23-30, in e-Magazine 16, SAC, Brussel, 2010

[ Vrouwe Wolvin van Pennautier ], p. 38-43, in e-Magazine 16, SAC, Brussel, 2010

[ Het castrum van Molhet (Aude) ], medeauteur Gerda Vancayzeele, www.katharen.be (Archeologie), 2010

[ Peire Flaran, kapper en geheim agent van de katharen ] p. 5-10, in e-Magazine 17, SAC, Brussel, 2010

[ Een sociologische en economische verklaring voor het begin van het kathaarse experiment in Zuid-Frankrijk ], medeauteur Yves Van Buyten,  p.3-9, in e-Magazine 18, SAC, Brussel, 2010

[ Eckbert, Elizabeth en de Engel tegen de Rijnlandse katharen ]p. 27-35, in e-Magazine 18, SAC, Brussel, 2010

[ Paus en dominicanen in onmin (inquisitie 1244-1255) ], p. 47-51, in e-Magazine 18, SAC, Brussel, 2010

[ JEAN DUVERNOY in memoriam ],  p. 2-6, in e-Magazine 19, SAC, Brussel, 2010

[ De antieke oorsprong van anti-ketterse literatuur ],  p. 6-11, in e-Magazine 19, SAC, Brussel, 2010

[ Het vragenhoekje van Guilhem (II) ]   p. 22-26, in e-Magazine 19, SAC, Brussel, 2010

[ Het castrum van Termes (Aude) ], medeauteur Gerda Vancayzeele, www.katharen.be (Archeologie), 2010

[ Sint-Norbertus van Gennep (Xanten) ], medeauteur Yves Van Buyten,  p.26-33, in e-Magazine 20, SAC, Brussel, 2010

[ Broeder Stephanus Borbon van Belleville],   p. 37-41, in e-Magazine 20, SAC, Brussel, 2010

[ Schrijven in de volkstaal en ketterijen in de 12de eeuw ], medeauteur Yves Van Buyten,   p. 11-17, in e-Magazine 21,  SAC, Brussel, 2011

[ De katharen over de Twee Kerken ], p.31-38, in e-Magazine 21, SAC, Brussel, 2011

Guilhem Garners: ossendrijver, kathaarse agent en sergeant te Montségur ], alleen op deze blog, 2011

[ Imbert van Salles, sergeant en gelovige van de katharen van Montségur ], p. 7-13, in e-Magazine 22, SAC, Brussel, 2011

[ De antieke ketterij van Priscillianus ], p. 22-33, in e-Magazine 22, SAC, Brussel, 2011

[ De waldenzen van de Languedoc ], p. 13-21, in e-Magazine 23, SAC, Brussel, 2011

[ De Zwarte Prins in de Languedoc ], p. 25-31, in e-Magazine 23, SAC, Brussel, 2011

[ Valdès van Lyon en Guichard van Pontigny ], p. 21-28, in e-Magazine 25,  SAC, Brussel, 2011. Ook bewerkt met andere titel verschenen in Familiares de Dunis n° 33, p.1->9, Koksijde, 2012  [ Cisterciënzer Guichard van Pontigny en de eerste waldenzen ]

[ Kathaarse activiteit in het land van Castres ], medeauteur Yves Van Buyten, p. 13-18 in e-Magazine 26, SAC, Brussel, 2011

[ Guglielma van Bohemen en Milaan, en de kinderen van de Heilige Geest ], p. 5-16, in e-Magazine 27, SAC, Brussel, 2012

[ Het castrum van Albières (Aude) ], medeauteur Gerda Vancayzeele, www.katharen.be (Archeologie), 2012

[ Nuno Sanç, laatste graaf van de Roussillon ], medeauteur Yves Van Buyten,  p. 5-10, in e-Magazine 28, SAC, Brussel, 2012

[ Bankiers, buit en belastingen van Simon van Montfort ], medeauteur Yves Van Buyten,  p. 4-10, in e-Magazine 29, SAC, Brussel, 2012

[ Het castrum van Durfort: Le Castlar ], medeauteur Gerda Vancayzeele, www.katharen.be (Archeologie), 2012

[ Broeder Stephanus Borbone van Belleville en zijn exempla over de katharen ], p. 27-33, in e-Magazine 29, SAC, Brussel, 2012

[ Het interbellum van 1213 ], medeauteur Yves Van Buyten, p. 17-25, in e-Magazine 30, SAC, Brussel, 2012

[ De ‘Kruistochten der Kinderen’ van 1212 herzien ], p. 41-48, in e-Magazine 30, SAC, Brussel, 2012

[ Van Muret (1213) tot Bouvines (1214) ], medeauteur Yves Van Buyten, p. 14-23, in e-Magazine 31, SAC, Brussel, 2012

[ Het vonnissenboek van inquisiteur Bernard Gui ], p. 35-42, in e-Magazine 31, SAC, Brussel, 2012

[ Keizerlijke ketterwetgeving in de vierde en vijfde eeuw ], p. 14-25, in e-Magazine 33, SAC, Brussel, 2013

[ Marcion, de aartsketter ], p. 20-27, in e-Magazine 34, SAC, Brussel, 2013

De Onbevlekte Ontvangenis van Maria door haar ouders ], uitsluitend verschenen op deze blog, 2013

[ De ketterse priester Lambert van Luik ], p. 35-40, in e-Magazine 35, SAC, Brussel, 2013

[ Albi (1), de Sainte-Cécile code (kathedraal) ], p. 6-14 in e-Magazine 36, SAC, Brussel, 2013

[ Albi (2), de Pont-Vieux en de haven ], p.17-21 in e-Magazine 37, SAC, Brussel, 2013

[ De protestantse interesse voor het middeleeuwse katharisme (deel 1) ], medeauteur Yves Van Buyten, p. 18-29 in e-Magazine 38, SAC, Brussel, 2013

[Ontdekking van de ‘Mur’, de gevangenis van de Inquisitie te Carcassonne], medeauteur Gerda Vancayzeele, (archeologie) p. 4-6, in e-Magazine 39, SAC, Brussel, 2014  

[ Kathaars heilswerk in de Languedoc ], p. 7-16, in e-Magazine 39, SAC, Brussel, 2014

[ Eckbert von Schönau over de Duitse katharen (1140-1165) ], p. 44-53, in e-Magazine 39, SAC, Brussel, 2014

[ Het Bosnische katharisme: de eerste generatie vanaf 1200 ], p. 4-21 in e-Magazine 40, SAC, Brussel, 2014

[Origenes, de eerste systematische theoloog ?], p. 3-17 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 1, SociuS Ed., april 2015 (ook op papier)

[ Tanchelm van Zeeland en Antwerpen. Nieuwe perspectieven 900 jaar na de moord ], p. 33-60 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 1, SociuS Ed., april 2015 (mini-thesis) (ook op papier)

[ Ramon Lull, de Catalaanse filosoof van actie en liefde ], p. 67-82 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 1, SociuS Ed., april 2015 (ook op papier)

[ Marsilio Ficino, en de Platoonse Academie van Firenze ], medeauteur Yves Van Buyten, p. 96-109 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 1, SociuS Ed., april 2015 (ook op papier)

Het vervloekte goud van het Gallische Tolosa], p. 17-21 in e-Magazine nr. 45, SAC, Brussel, april 2015

Machtsstrijd en dissidenties in Albi (12de-13de eeuw) ], p. 26-39 in e-Magazine nr. 47, SAC, Brussel, april 2015

[ De orde van de tempeliers, het vernieuwende onderzoek in de 21ste eeuw], medeauteur Yves Van Buyten, p. 25-42 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 2, SociuS Ed., november 2015 (ook op papier)

Geert Groote van Deventer, en de eerste generatie ‘Moderne Devoten’], medeauteur van Dick van Niekerk, p. 43-56 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 2, SociuS Ed., november 2015 (ook op papier)

Johannes Calvijn, en zijn totaalactie in Genève], p. 75-94 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 2, SociuS Ed., november 2015 (ook op papier)

De mens en het nieuwe klimaat: Welkom in het Anthropoceen !], p. 110-118 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 2, SociuS Ed., november 2015 (ook op papier)

Cassiodorus, de ondergang van Rome in de ijskoude zesde eeuw], p. 14-25 in BENESTUDIUM e-journaal nr. 3, SociuS Ed., april 2016 (ook op papier)

Thomas van Aquino, de dominicaanse kampioen in scholastiek denken], p. 26-46 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 3, SociuS Ed., april 2016 (ook op papier)

Friedrich Nietzsche, “Verwar mij in geen geval met iemand anders!”], p. 95-106 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 3, SociuS Ed., april 2016 (ook op papier)

Gerbert van Aurillac, de wiskundige paus Sylvester II van de Ottoonse renaissance], medeauteur Yves Van Buyten, p. 25-34 in BENESTUDIUM e-journaal nr. 4, SociuS Ed., juni 2017 (ook op papier)

Bellarminus contra Bruno en Galilei, de receptie van de nieuwe natuurfilosofie in de 16de eeuw], p. 61-80 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 4, SociuS Ed., juni 2017 (ook op papier)

De startblokken van het westerse katharisme], medeauteur Yves Van Buyten, p. 9-17 in  e-Magazine nr. 52-53, SAC, Brussel, 2016

[ Over het middeleeuwse en kathaarse onderzoek in de 21ste eeuw: crisissen, vorderingen en limieten ], p. 7-19 in e-Magazine nr. 56, SAC, Brussel, 2017

Albigenzen in Antwerpen ], p. 28-32 in e-Magazine nr. 56, SAC, Brussel, 2017

Willem van Moerbeke, ontdekker en vertaler van Griekse meesterwerken ], p. 14-20 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 5, SociuS Ed., december 2017 (ook op papier)

Willem van Rubroek, en het Mongoolse wereldrijk van Djengis Khan ], medeauteur van Gerda Vancayzeele, p. 21-33 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 5, SociuS Ed., dec. 2017 (id.)

Michel de Montaigne, uitvinder van literaire ’selfies’ met spiegeleffect ], p. 45-56 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 5, Socius Ed., december 2017 (ook op papier)

[ Baruch Spinoza, de beroemdste filosoof van Nederland ? ], p. 57-69 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 5, SociuS Ed., december 2017 (ook op papier)

[ Het doel van de dominicanerorde volgens stichter Dominicus en zijn eerste volgelingen ], medeauteur van Yves Van Buyten, p. 4-9, in  e-Magazine nr. 57, SAC, Brussel, 2017

[ Omgang met tekstbronnen van de pauselijke Inquisitie uit de 13de eeuw ], p. 36-44, in e-Magazine nr. 57, SAC, Brussel, 2017

[ De term ‘katharismen’: productie, receptie en exploitatie ] , p. 35-39, in e-Magazine nr. 58, SAC, Brussel, 2018

[ De cultuurgeschiedenis van de ‘handopleggingen’ tot de kathaarse toepassing ], p. 15-31,  in e-Magazine nr. 59, SAC, Brussel, 2018

[ Piraatboeken in de Verlichtingseeuw, in Frankrijk en de Nederlanden ], p. 40-52, in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 6, SociuS Ed., 2018 (ook op papier)

[ Catharina II de Grote, een filosofe op de Russische keizerstroon ? ], medeauteur van Yves Van Buyten, p. 53-59, in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 6, SociuS Ed., 2018 (id.)

[ Karl Marx & Friedrich Engels (1), de serene terugkeer in wetenschappelijk onderzoek ], p. 92-124, in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 6, SociuS Ed., 2018 (ook op papier)

[De jonge Plato en Socrates in Athene ], medeauteur v. Yves Van Buyten, p. 4-17, in  BENESTUDIUM e-Journaal nr. 7, SociuS Ed., 2018 (id.)

Scherpenheuvel, het mariale totaalconcept van aartshertogen Albrecht en Isabella ], p. 90-97, in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 7, SociuS Ed., 2018 (id.)

[ John Locke, zijn activiteiten en vrienden in de vrije Nederlanden ], p. 98-110, in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 7, SociuS Ed., 2018 (id.)

 

III. Bronvertalingen vanuit het Latijn (of Occitaans) naar het Nederlands.

[ ‘De Kerk van God’ (+- 1250), eerste verhandeling van het kathaarse Rituaal van DUBLIN ], eigen vertaling, p. 25-34 in Kathaarse Kroniek 5, SAC, Brussel, 2005

[ De rituele tekst in het Occitaans , uit het kathaarse Rituaal van LYON ], eigen vertaling & transcriptie, p. 15-27 (p.49-57) in Kathaarse Kroniek 21, SAC, Brussel, 2010

[ De rituele tekst in het Latijn, uit het kathaarse Rituaal van FIRENZE ], eigen vertaling, p.28-42, in Kathaarse kroniek 21, SAC, Brussel, 2010

[ De oorkonde van Niquinta, 1167 ] middeleeuwse copie zonder titel van de oorkonde van de kathaarse vergadering te Saint-Félix-en-Lauragais, eigen transcriptie en vertaling, http://www.katharen.be/ (Teksten->Bronnen), 2007

[ De inquisitieverklaring van Pierre Daydé van Pradelles, 1244 ] Uit het ‘Register van broeder Ferrier’ (Fonds Doat). Eigen Latijnse transcriptie en vertaling. Verschenen op deze blog als addendum bij artikel: ’Het kathaarse netwerk van Pradelles.’

De verhandeling over de katharen en de Armen van Lyon, door Rainerius Sacconi (1250), ex-kathaar en inquisiteur ], eigen transcriptie en vertaling, p. 21-55, in Kathaarse Kroniek 23, SAC, Brussel, 2011

[ De Utrechtse kapittelbrief over Tanchelm aan de Keulse aartsbisschop Frederik I, 1113 ], transcriptie en eigen vertaling, p. 114-118, in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 1, (bronbijlage), SociuS Ed. 2015

Gemaakt met WordPress