Willy Vanderzeypen

30/12/2007

De vloek van Jacques de Molay

Geplaatst onder: Proces tempeliers (1307-1314) — Willy Vanderzeypen @ 13:03

De vloek van Jacques de Molay

de laatste grootmeester van de historische tempeliers

Willy Vanderzeypen - december 2007

 

Alle veelbesproken figuren uit onze geschiedenis met een dramatische levensloop krijgen na verloop van tijd twee profielen, namelijk een historische en een mythische. Dat is ook het geval bij Jacques de Molay, de laatste grootmeester van de orde van de historische tempeliers (1120-1312). Vooral de periode tussen 1307, toen de tempeliers van Frankrijk werden gearresteerd op beschuldiging van ketterij, en 1314, toen Molay te Parijs werd verbrand, heeft veel inkt doen vloeien. In dit artikel proberen we aan de hand van middeleeuwse bronnen het historische profiel van Molay te bepalen om vervolgens een reconstructie uit te voeren van de laatste momenten van zijn leven. Want hoe zit dat nu met zijn fameuze vloek vanop de brandstapel die aanleiding heeft geven tot vele boeken en filmen over les rois maudits, waarbij we vooral denken aan het werk van Marcel Druon.

(meer…)

23/12/2007

Verschenen publicaties van Willy Vanderzeypen

Geplaatst onder: bibliografie — Willy Vanderzeypen @ 13:35

Onafhankelijk onderzoeker, auteur en conferencier, permanent werkend als plaatselijke gids in Zuid-Frankrijk sinds 1998. Departementen: Aude, Tarn, Ariège, Haute-Garonne, Aveyron, l’Hérault

 Erelid  ‘Studiecentrum Als Catars’ (S.A.C. Brussel) - Publicist : www.katharen.be (webmaster Marc Bogaerts) en SAC-e-Magazine

Lid ‘Familiares de Dunis’ (Abdijmuseum Koksijde) - Lid ‘CIRCAED‘ (Toulouse) - ex-Lid ‘Ass. Archéo. de Villarzel-Cabardès’ - Lid AEC/René Nelli (Carcassonne)

Sinds 2003: medeauteur van YVES VAN BUYTEN  

Oprichter van SociuS Edities - Castelnaudary (F) (erkend door MONUM FRANCE) - Pellenberg (B) - Tilburg (NL) (vanaf 2008)

Mede-oprichter en redacteur van het participatieve onafhankelijke tijdschrift:  BENESTUDIUM e-Journaal (vanaf 2014) : www.benestudium.com

 

________

ONDERZOEKSVELD:

Hoofdperiode: de centrale middeleeuwen (11de-12de-13de eeuw).  Andere: laat-antieke periode (1e->5e eeuw), vroege middeleeuwen, volle en late middeleeuwen, renaissance en Verlichting

Geografisch gebied: Europa + Klein-Azië + Noord-Afrika

Thema’s:

 

• katharen, waldenzen, humiliaten, andere middeleeuwse ketterijen (tanchelmisten)• historische orde der tempeliers • middeleeuwse graalliteratuur • cisterciënzers (Bernardus van Clairvaux) • norbertijnen (Norbertus van Gennep/Xanten) • antieke heresiologie en gnostiek • filosofie/theologie

Studies : Origenes van Alexandrië, Tanchelm van Antwerpen, Thomas van Aquino, Ramon Lull, Maarten Luther, Johannes Calvijn, Marsilio Ficino, Bellarminus, Bruno, Galilei, Michel de Montaigne, Baruch Spinoza, Nietzsche.

Methodologie:  historisch-wetenschappelijk. Ad fontes (intern/extern) + input archeologie en iconografie

NOTA: Deze blog is uitsluitend informatief en wordt niet interactief beheerd. Bijgevolg heeft het stellen van vragen geen zin. Het afdrukken van de teksten is wel mogelijk en gratis, en kan door te klikken op de drie horizontale streepjes rechts bovenaan het scherm!

Zonder steunende studievrienden staat een onderzoeker voor een brede stroom zonder stepping stones… Hij bereikt dan nooit de overzijde.”

In FRANKRIJK:  Nicolas Gouzy,  Charles Peytavie,  Gwendoline Hancke,  Anne Brenon, Jean-Louis Gasc, wijlen Jean Duvernoy,   Pilar Jimenez, Jean-Paul Calvet, Fabrice Chambon, Anne Mie Tacq, Richard Pigelet, Tristan Bergerot, Gisèle Sabatier.  In BELGIE:  wijlen Raymond Doms,  Jan Van Hoof,  Yves Van Buyten,  Marc Bogaerts,  Michel Gybels,  Raoul Bauer,  Mieke Felix,  Rik Geivers,  Raf de Keyser,  Jeroen De Ploige, Theo Venckeleer, Pieter Dewever,  Dominique Trachet, Chris Cordemans, wijlen Eduard Van Ermen, Johan Verweirder, Vincent de Cort, Luc De Vos, John Heuzel, André De Schutter, Daniel en Magda Degryse, Nadine Nijs, Guido Coppens, Wilfried Detobel, Vincent Eeckhout, Herman Bonne.   In  NEDERLAND: Annine van der Meer, Ankie Nolen,  Bram Moerland,  Dick van Niekerk,  Jaap van Moolenbroek, John van Schaik, Charles en Ans Rutten, Ruud Hermans, Johan van der Cammen, Cees van der Mast, Anne en Jan Pieter de Kok. In DUITSLAND: Michael Weis, Daniela Mueller.

Met geschiedenis mag men niet zomaar doen wat men wil.” (Uitspraak van Theo Venckeleer)

________

A L L E     P U B L I C A T I E S  vanaf  2003  tot  2018

werken solo of in collectief

( laatste actualisatie : januari 2019 )

 

I. IN BOEKVORM (steeds als medeauteur van Yves Van Buyten, behalve de titelLuther)

Y. Van Buyten & W. Vanderzeypen,  “KATHAREN IN EUROPA, een reis doorheen het katharisme”  1e druk Aqua Fortis 2004 (221 p.), 3e geactual. druk Synthese (238 p.), 2006.  UITGEPUT.

,  “DE TEMPELIERS, huurlingen van de paus”  1e druk Aqua Fortis 2005 (316 p.), 2de druk Synthese & Aqua Fortis 2006. BESCHIKBAAR ISBN: 9059040457 (€ 22,-). Te verkrijgen bij Ed. SociuS zonder portkosten.

,  “DE GRAALMYTHE, van Chrétien de Troyes tot Dan Brown”  1e druk Synthese, 2006 (106 p.), 2e druk Synthese, 2007.  UITGEPUT.

,  ”BERNARDUS VAN CLAIRVAUX, van monnik tot ketterjager”  SociuS, 2008 (303 p.) BESCHIKBAAR. ISBN: 978-90-902322-32 (€ 22,-). Te verkrijgen bij elke Standaard Boekhandel.

,  “KATHAREN IN EUROPA, Kruistochten en Inquisitie, 1209-2009″  SociuS, 2009, (319 p.), 2de druk 2010. BESCHIKBAAR. ISBN: 978-90-590403-66 (€ 19,95). Te verkrijgen bij elke Standaard Boekhandel.

,  “HET VERHAAL VAN DE GRAAL, symboliek, propaganda en mythen”  SociuS, 2011 (192 p.) BESCHIKBAAR ISBN: 978-29-538666-05 (€ 18,-). Te  verkrijgen bij elke Standaard Boekhandel.

, “RIDDERKONINGEN STRIJDEN OM EUROPA. De slag van Muret (1213). De slag van Bouvines (1214) SociuS, 2013 (304 p.) BESCHIKBAAR. ISBN: 978-29-538666-12 (€ 19,95). Te verkrijgen bij elke Standaard Boekhandel.

W. J. F. Vanderzeypen, “LUTHER, de Wittenbergse reformatie” , SociuS, 2017 (187 p.) BESCHIKBAAR. ISBN: 978-29-538666-29 (€ 19). Te verkrijgen bij elke Standaard Boekhandel.

Covers van nog te verkrijgen titels: zie http://www.sociusboeken.wordpress.com/

II. ARTIKELS

• A. ARTIKELS OP PAPIER (nota: de artikels verschenen in BeNestudium e-Journaal zijn alléén opgenomen bij:  B. Elektronisch, ook al bestaan die op de gedrukte versie)

[ Katharisme, een stand van zaken ], p.5-14, in Kathaarse Kronieken 5, Studiecentrum Als Catars, Brussel, 2005

[ Kathaarse rituelen, Dublin ], p.15-47, in Kathaarse Kronieken 5, SAC, Brussel, 2005

[ De kasteelburcht van Montmaur ], p.21-23, in Kathaarse Kronieken 10, SAC, Brussel, 2007

[ De kathaarse periode van Montmaur ], p.24-29, in Kathaarse Kronieken 10,  SAC, Brussel, 2007

[ Katharen en tempeliers, vriend of vijand ], medeauteur Yves Van Buyten, p.6-15 in BRES 239, 2006

[ Wat is katharisme ? ], p.2-3, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ Het kathaarse geloof ], p.4-6, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ Het kathaarse ritueel van Dublin ], p.7-17, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ Het mysterieuze castrum van Roquefort ], p.18-29, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ Guillaume de Tudèle en het ‘Chanson], p.30-32, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ Waarom een kruistocht tegen christenen ? ], p.33-36, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ De theologische erfenis van de katharen ], p.37-39, in Colloquiumboek Leuven, 2003.

[ De waldenzen ], p.40-60, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ De achillespees van Montségur ], p.61-67, in Colloquiumboek Leuven, 2003

[ In het spoor van de ketters van God ],  p. 78-83, in ZANADU Zomerspecial (dir. Dominique Trachet), 2006

[ Het Italiaanse katharisme ], p. 45-52, in ACTA Colloquium Mortsel 2007, SAC, Brussel 2008

[ Narbonne tijdens de kathaarse periode en kruistochten ], p. 46-70, in Acta Colloquium Mortsel 2009 (= Kathaarse Kroniek 17, De kruistochten tegen de albigenzen), SAC, Brussel, 2009

[ De kathaarse geschriften van Lyon en Firenze. Ontdekking, datering, productionele context, transcriptie en vertaling ], in Kathaarse Kroniek Studia 21 (57 p.), SAC, Brussel, 2010

[ De verhandeling over de katharen en de armen van Lyon (Summa de Catharis et Pauperibus de Lugduno) door Rainerius Sacconi (1250), ex-kathaar en inquisiteur ], in Kathaarse Kroniek Studia 23 (58p.), SAC, Brussel, 2011

[ Het graalchristendom: The making of Arthur ], medeauteur  Yves Van Buyten, p. 16-27, in BRES 270, 2011

• B. ARTIKELS ELEKTRONISCH VERSCHENEN

Nota: van onderstaande artikels, die verschenen zijn in het elektronische e-Magazine van S.A.C. Brussel, vindt u een abstract op de website http://www.katharen.be/ (klik op de homepagina links op de knop e-Magazines, gerangschikt per jaargang).

(tip 1) bij de webmaster van het S.A.C. (Marc Bogaerts) kan men gratis één proefnummer van de e-Magazines aanvragen.

(tip 2)  Van de vijf reeds verschenen nummers  van BENESTUDIUM e-Journaal kan men de titels en abstracten bekijken op http://www.benestudium.com/

Historische documenten van het proces van de tempeliers ],  uitsluitend verschenen op deze blog, 2003/4

[ De waldenzen ], Deel-1,  p.4-15, in e-Magazine 1, SAC, Brussel, 2005. Deel-2,  p.39-51, in e-Mag. 2, SAC, Brussel, 2005. Deel-  p.  23->35 , in e-Mag. 3, SAC, Brussel, 2005

[ De slag van Castelnaudary (herfst 1211) ], p.21-31 , in e-Magazine 4, SAC, Brussel, 2006

[ Albi : Het proces van Bernard de Castanet ], p.11-20, in e-Magazine 6, SAC, Brussel, 2007

[ Het fonds Doat en de abdij van Villelongue ], p.  7-15 , in e-Magazine 7, SAC, Brussel, 2007

[ De oorkonde van Niquinta (1167), eenvoudiger dan men denkt ], p. 22-27, in e-Magazine 9, SAC, Brussel, 2007/8

De ridders van Albedun (Le Bézu) 1064-1594 ], medeauteurs: Gerda Vancayzeele en Yves Van Buyten, 11 p. PDF op www.katharen.be (Teksten->Studies), 2006

De vloek van Jacques de Molay, de laatste grootmeester van de historische tempeliers ], op deze blog, 2007

[ De tempeliers van de Roussillon: het droogleggen van de vijvers rond Mas Deu  ], uitsluitend verschenen op deze blog, 2008

[ Het begin van de kruistocht tegen de Albigenzen en de visie van de Catalaanse kroniekschrijvers ], p. 14-20 in e-Magazine 10, SAC, Brussel, 2008

[ Het castrum van Cabaret (Lastours) ], medeauteur Gerda Vancayzeele, www.katharen.be (Archeologie), 2008

[ Consolamenta toegediend door kathaarse vrouwen ], p. 9-12 in e-Magazine 11, SAC, Brussel, 2008

[ Koenraad van Marburg ]   p. 52-62 in e-Magazine 11, SAC, Brussel, 2008

[ Het castrum van Saissac in de Aude ], medeauteur Gerda Vancayzeele, www.katharen.be (Archeologie), 2008

[ Het dubbele verleden van Fanjeaux ], p. 17-23, in e-Magazine 12, SAC, Brussel, 2008

[ Colloquium van Baziège 2008 (verslag) ], p. 26-28, in e-Magazine 12, SAC, Brussel, 2008

[ De middeleeuwse begijnse bewegingen in de Lage Landen, Duitsland en Noord-Frankrijk ], p. 43-55, in e-Magazine 12, SAC, Brussel, 2008

[ De vergeten kruistocht in de Bas-Quercy ], medeauteur Yves Van Buyten,  p. 37-40, in e-Magazine 13, SAC, Brussel, 2009

[ De exodus van de Occitaanse katharen naar Italië en de schat van Montségur ]   p. 10-20, in e-Magazine 14, SAC, Brussel, 2009

[ Het vragenhoekje van Guilhem (I) ]   p. 61-67, in e-Magazine 14, SAC, Brussel, 2009

[ Het castrum van Penne d’Albigeois ], medeauteur Gerda Vancayzeele, www.katharen.be (Archeologie), 2009

[ De gemeenschap van kathaarse gelovigen te Arques (1300-1305) ], p. 9-17, in e-Magazine 15, SAC, Brussel, 2009

[ De humiliaten ], p. 32-38, in e-Magazine 15, SAC, Brussel, 2009

[ Sylvester en de Schenking van Constantijn. De mening hierover van de katharen, de waldenzen en  Dante ], medeauteur Yves Van Buyten, p. 45-55, in e-Magazine 15, SAC, Brussel, 2009

[ Ellenhard van Utrecht (1107-1111) of de moord die er geen was ], p. 6-16, in e-Magazine 16, SAC, Brussel, 2010

[ Het kathaarse consolament der stervenden ], p. 23-30, in e-Magazine 16, SAC, Brussel, 2010

[ Vrouwe Wolvin van Pennautier ], p. 38-43, in e-Magazine 16, SAC, Brussel, 2010

[ Het castrum van Molhet (Aude) ], medeauteur Gerda Vancayzeele, www.katharen.be (Archeologie), 2010

[ Peire Flaran, kapper en geheim agent van de katharen ] p. 5-10, in e-Magazine 17, SAC, Brussel, 2010

[ Een sociologische en economische verklaring voor het begin van het kathaarse experiment in Zuid-Frankrijk ], medeauteur Yves Van Buyten,  p.3-9, in e-Magazine 18, SAC, Brussel, 2010

[ Eckbert, Elizabeth en de Engel tegen de Rijnlandse katharen ]p. 27-35, in e-Magazine 18, SAC, Brussel, 2010

[ Paus en dominicanen in onmin (inquisitie 1244-1255) ], p. 47-51, in e-Magazine 18, SAC, Brussel, 2010

[ JEAN DUVERNOY in memoriam ],  p. 2-6, in e-Magazine 19, SAC, Brussel, 2010

[ De antieke oorsprong van anti-ketterse literatuur ],  p. 6-11, in e-Magazine 19, SAC, Brussel, 2010

[ Het vragenhoekje van Guilhem (II) ]   p. 22-26, in e-Magazine 19, SAC, Brussel, 2010

[ Het castrum van Termes (Aude) ], medeauteur Gerda Vancayzeele, www.katharen.be (Archeologie), 2010

[ Sint-Norbertus van Gennep (Xanten) ], medeauteur Yves Van Buyten,  p.26-33, in e-Magazine 20, SAC, Brussel, 2010

[ Broeder Stephanus Borbon van Belleville],   p. 37-41, in e-Magazine 20, SAC, Brussel, 2010

[ Schrijven in de volkstaal en ketterijen in de 12de eeuw ], medeauteur Yves Van Buyten,   p. 11-17, in e-Magazine 21,  SAC, Brussel, 2011

[ De katharen over de Twee Kerken ], p.31-38, in e-Magazine 21, SAC, Brussel, 2011

Guilhem Garners: ossendrijver, kathaarse agent en sergeant te Montségur ], alleen op deze blog, 2011

[ Imbert van Salles, sergeant en gelovige van de katharen van Montségur ], p. 7-13, in e-Magazine 22, SAC, Brussel, 2011

[ De antieke ketterij van Priscillianus ], p. 22-33, in e-Magazine 22, SAC, Brussel, 2011

[ De waldenzen van de Languedoc ], p. 13-21, in e-Magazine 23, SAC, Brussel, 2011

[ De Zwarte Prins in de Languedoc ], p. 25-31, in e-Magazine 23, SAC, Brussel, 2011

[ Valdès van Lyon en Guichard van Pontigny ], p. 21-28, in e-Magazine 25,  SAC, Brussel, 2011. Ook bewerkt met andere titel verschenen in Familiares de Dunis n° 33, p.1->9, Koksijde, 2012  [ Cisterciënzer Guichard van Pontigny en de eerste waldenzen ]

[ Kathaarse activiteit in het land van Castres ], medeauteur Yves Van Buyten, p. 13-18 in e-Magazine 26, SAC, Brussel, 2011

[ Guglielma van Bohemen en Milaan, en de kinderen van de Heilige Geest ], p. 5-16, in e-Magazine 27, SAC, Brussel, 2012

[ Het castrum van Albières (Aude) ], medeauteur Gerda Vancayzeele, www.katharen.be (Archeologie), 2012

[ Nuno Sanç, laatste graaf van de Roussillon ], medeauteur Yves Van Buyten,  p. 5-10, in e-Magazine 28, SAC, Brussel, 2012

[ Bankiers, buit en belastingen van Simon van Montfort ], medeauteur Yves Van Buyten,  p. 4-10, in e-Magazine 29, SAC, Brussel, 2012

[ Het castrum van Durfort: Le Castlar ], medeauteur Gerda Vancayzeele, www.katharen.be (Archeologie), 2012

[ Broeder Stephanus Borbone van Belleville en zijn exempla over de katharen ], p. 27-33, in e-Magazine 29, SAC, Brussel, 2012

[ Het interbellum van 1213 ], medeauteur Yves Van Buyten, p. 17-25, in e-Magazine 30, SAC, Brussel, 2012

[ De ‘Kruistochten der Kinderen’ van 1212 herzien ], p. 41-48, in e-Magazine 30, SAC, Brussel, 2012

[ Van Muret (1213) tot Bouvines (1214) ], medeauteur Yves Van Buyten, p. 14-23, in e-Magazine 31, SAC, Brussel, 2012

[ Het vonnissenboek van inquisiteur Bernard Gui ], p. 35-42, in e-Magazine 31, SAC, Brussel, 2012

[ Keizerlijke ketterwetgeving in de vierde en vijfde eeuw ], p. 14-25, in e-Magazine 33, SAC, Brussel, 2013

[ Marcion, de aartsketter ], p. 20-27, in e-Magazine 34, SAC, Brussel, 2013

De Onbevlekte Ontvangenis van Maria door haar ouders ], uitsluitend verschenen op deze blog, 2013

[ De ketterse priester Lambert van Luik ], p. 35-40, in e-Magazine 35, SAC, Brussel, 2013

[ Albi (1), de Sainte-Cécile code (kathedraal) ], p. 6-14 in e-Magazine 36, SAC, Brussel, 2013

[ Albi (2), de Pont-Vieux en de haven ], p.17-21 in e-Magazine 37, SAC, Brussel, 2013

[ De protestantse interesse voor het middeleeuwse katharisme (deel 1) ], medeauteur Yves Van Buyten, p. 18-29 in e-Magazine 38, SAC, Brussel, 2013

[Ontdekking van de ‘Mur’, de gevangenis van de Inquisitie te Carcassonne], medeauteur Gerda Vancayzeele, (archeologie) p. 4-6, in e-Magazine 39, SAC, Brussel, 2014  

[ Kathaars heilswerk in de Languedoc ], p. 7-16, in e-Magazine 39, SAC, Brussel, 2014

[ Eckbert von Schönau over de Duitse katharen (1140-1165) ], p. 44-53, in e-Magazine 39, SAC, Brussel, 2014

[ Het Bosnische katharisme: de eerste generatie vanaf 1200 ], p. 4-21 in e-Magazine 40, SAC, Brussel, 2014

[Origenes, de eerste systematische theoloog ?], p. 3-17 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 1, SociuS Ed., april 2015 (ook op papier)

[ Tanchelm van Zeeland en Antwerpen. Nieuwe perspectieven 900 jaar na de moord ], p. 33-60 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 1, SociuS Ed., april 2015 (mini-thesis) (ook op papier)

[ Ramon Lull, de Catalaanse filosoof van actie en liefde ], p. 67-82 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 1, SociuS Ed., april 2015 (ook op papier)

[ Marsilio Ficino, en de Platoonse Academie van Firenze ], medeauteur Yves Van Buyten, p. 96-109 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 1, SociuS Ed., april 2015 (ook op papier)

Het vervloekte goud van het Gallische Tolosa], p. 17-21 in e-Magazine nr. 45, SAC, Brussel, april 2015

Machtsstrijd en dissidenties in Albi (12de-13de eeuw) ], p. 26-39 in e-Magazine nr. 47, SAC, Brussel, april 2015

[ De orde van de tempeliers, het vernieuwende onderzoek in de 21ste eeuw], medeauteur Yves Van Buyten, p. 25-42 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 2, SociuS Ed., november 2015 (ook op papier)

Geert Groote van Deventer, en de eerste generatie ‘Moderne Devoten’], medeauteur van Dick van Niekerk, p. 43-56 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 2, SociuS Ed., november 2015 (ook op papier)

Johannes Calvijn, en zijn totaalactie in Genève], p. 75-94 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 2, SociuS Ed., november 2015 (ook op papier)

De mens en het nieuwe klimaat: Welkom in het Anthropoceen !], p. 110-118 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 2, SociuS Ed., november 2015 (ook op papier)

Cassiodorus, de ondergang van Rome in de ijskoude zesde eeuw], p. 14-25 in BENESTUDIUM e-journaal nr. 3, SociuS Ed., april 2016 (ook op papier)

Thomas van Aquino, de dominicaanse kampioen in scholastiek denken], p. 26-46 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 3, SociuS Ed., april 2016 (ook op papier)

Friedrich Nietzsche, “Verwar mij in geen geval met iemand anders!”], p. 95-106 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 3, SociuS Ed., april 2016 (ook op papier)

Gerbert van Aurillac, de wiskundige paus Sylvester II van de Ottoonse renaissance], medeauteur Yves Van Buyten, p. 25-34 in BENESTUDIUM e-journaal nr. 4, SociuS Ed., juni 2017 (ook op papier)

Bellarminus contra Bruno en Galilei, de receptie van de nieuwe natuurfilosofie in de 16de eeuw], p. 61-80 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 4, SociuS Ed., juni 2017 (ook op papier)

De startblokken van het westerse katharisme], medeauteur Yves Van Buyten, p. 9-17 in  e-Magazine nr. 52-53, SAC, Brussel, 2016

[ Over het middeleeuwse en kathaarse onderzoek in de 21ste eeuw: crisissen, vorderingen en limieten ], p. 7-19 in e-Magazine nr. 56, SAC, Brussel, 2017

Albigenzen in Antwerpen ], p. 28-32 in e-Magazine nr. 56, SAC, Brussel, 2017

Willem van Moerbeke, ontdekker en vertaler van Griekse meesterwerken ], p. 14-20 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 5, SociuS Ed., december 2017 (ook op papier)

Willem van Rubroek, en het Mongoolse wereldrijk van Djengis Khan ], medeauteur van Gerda Vancayzeele, p. 21-33 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 5, SociuS Ed., dec. 2017 (id.)

Michel de Montaigne, uitvinder van literaire ’selfies’ met spiegeleffect ], p. 45-56 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 5, Socius Ed., december 2017 (ook op papier)

[ Baruch Spinoza, de beroemdste filosoof van Nederland ? ], p. 57-69 in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 5, SociuS Ed., december 2017 (ook op papier)

[ Het doel van de dominicanerorde volgens stichter Dominicus en zijn eerste volgelingen ], medeauteur van Yves Van Buyten, p. 4-9, in  e-Magazine nr. 57, SAC, Brussel, 2017

[ Omgang met tekstbronnen van de pauselijke Inquisitie uit de 13de eeuw ], p. 36-44, in e-Magazine nr. 57, SAC, Brussel, 2017

[ De term ‘katharismen’: productie, receptie en exploitatie ] , p. 35-39, in e-Magazine nr. 58, SAC, Brussel, 2018

[ De cultuurgeschiedenis van de ‘handopleggingen’ tot de kathaarse toepassing ], p. 15-31,  in e-Magazine nr. 59, SAC, Brussel, 2018

[ Piraatboeken in de Verlichtingseeuw, in Frankrijk en de Nederlanden ], p. 40-52, in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 6, SociuS Ed., 2018 (ook op papier)

[ Catharina II de Grote, een filosofe op de Russische keizerstroon ? ], medeauteur van Yves Van Buyten, p. 53-59, in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 6, SociuS Ed., 2018 (id.)

[ Karl Marx & Friedrich Engels (1), de serene terugkeer in wetenschappelijk onderzoek ], p. 92-124, in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 6, SociuS Ed., 2018 (ook op papier)

[De jonge Plato en Socrates in Athene ], medeauteur v. Yves Van Buyten, p. 4-17, in  BENESTUDIUM e-Journaal nr. 7, SociuS Ed., 2018 (id.)

Scherpenheuvel, het mariale totaalconcept van aartshertogen Albrecht en Isabella ], p. 90-97, in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 7, SociuS Ed., 2018 (id.)

[ John Locke, zijn activiteiten en vrienden in de vrije Nederlanden ], p. 98-110, in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 7, SociuS Ed., 2018 (id.)

 

III. Bronvertalingen vanuit het Latijn (of Occitaans) naar het Nederlands.

[ ‘De Kerk van God’ (+- 1250), eerste verhandeling van het kathaarse Rituaal van DUBLIN ], eigen vertaling, p. 25-34 in Kathaarse Kroniek 5, SAC, Brussel, 2005

[ De rituele tekst in het Occitaans , uit het kathaarse Rituaal van LYON ], eigen vertaling & transcriptie, p. 15-27 (p.49-57) in Kathaarse Kroniek 21, SAC, Brussel, 2010

[ De rituele tekst in het Latijn, uit het kathaarse Rituaal van FIRENZE ], eigen vertaling, p.28-42, in Kathaarse kroniek 21, SAC, Brussel, 2010

[ De oorkonde van Niquinta, 1167 ] middeleeuwse copie zonder titel van de oorkonde van de kathaarse vergadering te Saint-Félix-en-Lauragais, eigen transcriptie en vertaling, http://www.katharen.be/ (Teksten->Bronnen), 2007

[ De inquisitieverklaring van Pierre Daydé van Pradelles, 1244 ] Uit het ‘Register van broeder Ferrier’ (Fonds Doat). Eigen Latijnse transcriptie en vertaling. Verschenen op deze blog als addendum bij artikel: ’Het kathaarse netwerk van Pradelles.’

De verhandeling over de katharen en de Armen van Lyon, door Rainerius Sacconi (1250), ex-kathaar en inquisiteur ], eigen transcriptie en vertaling, p. 21-55, in Kathaarse Kroniek 23, SAC, Brussel, 2011

[ De Utrechtse kapittelbrief over Tanchelm aan de Keulse aartsbisschop Frederik I, 1113 ], transcriptie en eigen vertaling, p. 114-118, in BENESTUDIUM e-Journaal nr. 1, (bronbijlage), SociuS Ed. 2015

Gemaakt met WordPress