Willy Vanderzeypen

29/05/2013

De Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Geplaatst onder: mariologie — Willy Vanderzeypen @ 12:07

Voor mijn volledige bibliografie doorrollen tot onderaan.  Dank u !

De Onbevlekte Ontvangenis van Maria… door haar ouders

Willy Vanderzeypen - mei 2013 

Bijna duizend jaar lang heeft een bijzonder theologisch vraagstuk gezorgd voor heftige debatten in roomse kring. Daarbij bezon men zich over de conceptie van de Maagd Maria als embryo door haar ouders. Was die conceptie bevlekt of niet? Zowat alle geleerden en vele pausen spraken zich uit over deze vrome zaak, maar allesbehalve eensgezind. Bernardus van Clairvaux gaf eveneens zijn mening en dat kostte hem een zwarte legende. Aan de middeleeuwse universiteiten werd hierover stevig getwist. Kerkelijke concilies wisten niet goed welk standpunt in te nemen. Op dezelfde marktplaats stonden predikheren en minderbroeders over deze zaak het tegenovergestelde te prediken voor het volk.

Dit prangende theologische vraagstuk over de conceptie van Maria is tevens onlosmakelijk verbonden met die andere en meer bekende van de geïncarneerde Christus door de op dat ogenblik volwassen Maria, zonder enige tussenkomst van een man. Beide concepties, de hare en de Zijne, worden zeer dikwijls met elkaar verward, ook vandaag. 

Vanuit een eerder vroom volksfeest met oosterse en apocriefe inspiratie werd de idee van de onbevlekte ontvangenis van Maria door haar moeder Anna in de 19de eeuw door de paus vastgelegd in een dogma. Dat gebeurde na veel gepalaver en uitsluitend in het Westen waarbij de vroege middeleeuwse scholastiek dit idee zelfs als ketters bepaalde.

Ook de aan Rome ongehoorzame christenen, van de naamloze bewegingen die men vandaag “katharismen” noemt, namen in de 12de en 13de eeuw deel aan deze discussie. Hun denkers ontwikkelden wel degelijk een eigen en originele mariologie. Het specifieke vraagstuk over de conceptie van Maria losten de katharen op door haar als een louter spiritueel wezen te zien. Zij is een engel, net zoals nadien de haar door God gezonden engel en boodschapper Jezus. De kathaarse theologie ontkende inderdaad “de menswording in vlees” van Christus, of de materiële echtheid van zijn menselijke lichaam, hetgeen men ‘docetisme’ noemt.  En zij deden dat ook consequent met Maria. Bovendien kenden de katharen geen heiligencultus van wie dan ook.

Het volledige artikel kan u inzien door hieronder op  (meer…) te klikken. 

(meer…)

Gemaakt met WordPress